Photograpy

2014 in review

De WordPress.com statistik hjälpare apor förberett en årsredovisning 2014 för den här bloggen.

Här är ett utdrag:

En San Francisco linbana rymmer 60 personer. Den här bloggen har sett ungefär 1300 gånger 2014. Om det var en linbana, skulle det ta ungefär 22 resor för att bära att många människor.

Klicka här för att se den fullständiga rapporten.

Standard